Högskoleprovet kan skrivas två gånger per år, det finns en möjlighet på våren och ytterligare en gång på hösten. Inför 2015 års prov så det kommit en liten höjning av avgiften på högskoleprovet, procentuellt kanske det var en kraftig höjning men 100 kronor mer i avgift på det låga 350 kronor som det tidigare var gör att de 450 kronor som numera är avgift för att skriva högskoleprovet kan anses som mycket lågt med tanke på att det är ett heldagsprov.

När det gäller vilka exakta datum som man kan skriva högskoleproven på så kan det vara lite förvillande från år till år, själva provdagen kan skilja flera veckor och har inget fast datum. Dock finns det några regler och kan man dem så blir det betydligt enklare, bland annat skrivs provet alltid på en lördag och sista anmälningsdag är alltid i mitten av februari respektive mitten av september, det ska vara den 15:e men kan bli någon dag senare ifall den 15:e infaller under en helg. Vill du veta fler och mer exakta regler så gå till denna sida om högskoleprovets datum.

Att komma helt oförberedd till ett högskoleprov är inte alls att rekommendera, man bör förbereda sig, hur mycket förberedelse beror på hur mycket energi man själv är villig att lägga ned och framförallt, varför man skriver ett högskoleprov. Om det bara är för att testa sina egna kunskaper så kanske det räcker med lite grundläggande saker före högskoleprovet. Om man å andra sidan vill ha ett så högt resultat som möjligt för att senare kunna använda provresultatet för att komma in på en högskola så är grundliga förberedelser en självklarhet. Att testskriva gamla prov och även köpa in en övningsbok är väl värda investeringar, både i tid och pengar räknat.